Vattenrening

Rena ditt vatten

Det är tyvärr vanligt förekommande att dricksvatten orsakar magbesvär som kräkningar och diarré. Bakterier kan överleva länge i ett vattennät och det är först när de blir för många som du märker av dem, oftast genom att någon i familjen blir sjuk. Ibland kan man också se på vattnets färg att det är förorenat, eller så kan man känna det på lukten. Men inte alltid. Vet man om, eller är orolig för att ha mikroorganismer, virus eller bakterier i sitt vatten är ett uv-filter en mycket bra lösning. Vattenrening genom uv-filter har många fördelar. Uv-rening innebär att man utsätter vattnet för ultraviolett ljus. Uv-filtret består av ett rör med en uv-lampa. När vattnet bestrålas dör 99,99 % av alla mikroorganismer, bakterier, svamp, mögel och virus. Denna typ av vattenrening är mycket kostnadseffektiv, allt du behöver göra är ett årligt utbyte av lampa och hylsa. Förutom att vara en oerhört effektiv vattenrening är den också miljövänlig eftersom den inte ger några desinfektionsbiprodukter.
vattenrening med vattenfilter

Vattenfilter för olika typer av vattenrening

Ibland kan du också behöva ett järn- och manganfilter. Mangan och järn i vattnet kan göra att vattenrening genom uv-filter inte fungerar som det ska, eftersom partiklarna kan göra att uv-strålarna bryts. Har du mycket järn i vattnet syns det oftast genom att vattnet är grumligt. Det kan också missfärga både din tvätt och sanitetsporslin. I förekommande fall sätter det också igen vvs-system och rör. Järn kan också ge vattnet en obehaglig smak. Om du behöver ett järnfilter behöver du ofta också ett filter för svavelväte, lågt ph-värde eller hårt vatten. Alla dessa filter för vattenrening finns  i olika kombinationer. Förutom dessa finns också vattenfilter som avjoniseringsfilter, nitratfilter, avhärdningsfilter (som också kallas mjukvattenfilter), samt mycket mer. Är du orolig för din vattenkvalitet och tror dig behöva ett filter för vattenrening?