Rent vatten

Vikten av rent vatten i hushållet

Alla vet hur smutsigt vatten ser ut eller hur snö (som är vatten i form av iskristaller) vid vägkanterna ser ut efter tag. Redan då kan vår syn som en evolutionär reaktion varna för oss att dricka det. Vatten som är rent är transparent, det vill säga genomskinligt.

 

Vad är vatten?

Vatten är en molekyl som består av två väteatomer och en syreatom. Det är en polär molekyl som alltså har en pluspol och en minuspol. Vatten är helt nödvändigt för att liv på jorden ska existera. Vissa arkéebakterier och bakterier på månen tros klara sig utan vatten, rön visar att det på månen kan finnas bakterier som livnär sig på arsenik.

Vatten finns bundet i alla våra celler och vi får i oss vatten både i ren form som dryck men även i form av mat (soppa är ett bra exempel på mat med mycket vatten). Vår kropp klarar sig betydligt längre utan mat än vatten, det brukar pratas om att de flesta inte klarar mer än 3-4 dygn utan vatten, extremfall har dock uppmätts.

 

Vad är rent vatten?

Rent vatten har en avsaknad av bakterier. Smutsigt vatten (exempelvis vatten i lerpölar) kan innehålla skadliga bakterier som kan orsaka förgiftningar och infektioner. Smutsigt vatten brukar lukta illa, man kan få grönt hår efter duschen, och vattnet kan smaka äckligt. Notera dock att vatten kan smaka äckligt även om det är rent, det kan bero på exempelvis rester av klor eller att mineralvatten för den oinvigde kan smaka illa. Mangan kan ge utfällningar i vattenledningar som resulterar i svarta prickar i vattnet. Dessa är normalt sett ofarliga för vuxna men barn bör inte dricka sådant vatten då de är mer känsliga rent fysiologiskt.

Rent vatten kan man få enkelt genom att använda ett vattenfilter. Att avnjuta ett kallt glas vatten som är rent kan vara det underbaraste som finns efter att man sprungit en lång löprunda eller liknande.