Garanterat rent vatten

Rent vatten – en livsnödvändighet

Vatten är en kemisk förening mellan väte och syre och en förutsättning för alla former av liv. Att ha tillgång till rent vatten är en viktig fråga för hela mänskligheten, då smutsigt vatten är orsaken till många sjukdomar. Eftersom vattenfrågan har så stor betydelse har den fått ett eget mål bland FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Mål nummer 6 handlar om rent vatten och sanitet och delmål 6.1 om säkert dricksvatten för alla. För att vattnet ska räknas som rent ska följande krav uppfyllas: Det ska vara tillgängligt vid bostaden, konstant tillgängligt och ha tillräckligt god kvalitet enligt uppsatta gränsvärden.

Vilka länder har renast vatten?

Enligt beräkningar har 71 % av jordens befolkning tillgång till rent vatten medan 29 % saknar detta. FN-organet Unesco har undersökt 122 länders vattenkvalitet och där hamnade Finland i topp. Sverige kom på nionde plats, övriga nordiska länder placerade sig också bra tillsammans med Kanada, Nya Zeeland och Storbritannien. Sist hamnade lite överraskande Belgien, med Marocko, Indien och Jordan före sig. Det är viktigt att ha koll på vattenkvaliteten. Kommunalt vatten måste uppfylla Livsmedelsverkets högt ställda krav, medan den som har egen brunn bör skicka in vatten till analys vart tredje år för att få besked om det är tjänligt.

garanterat rent vatten